2022./2023. m. g.


Mazuļu klubiņš "Ķipari"

Pedagogs - Gunta Poriete


Pulciņš bērniem, kuri vēl neapmeklē b/d, šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās – zīmēšana, valoda, mūzika, sports utt. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti īpaši viņiem paredzēti pasākumi. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu. Nodarbības šogad tiek īstenotas Aizkrauklē un Koknesē.  

Bērniem  no 1-3 gadiem.
     
 

Keramikas studija

Pedagogs - Gunta Poriete

Bērniem un jauniešiem vecumā no  6 - 17 gadiem. Pulciņa audzēkņi no māla var izveidot dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas, tiek dota iespēja radoši izpausties.


  


Ģitārspēle

Pedagogs - Artūrs Zemnieks 


Pulciņā var pievienoties bērni un jaunieši vecumā no 10-19 gadiem. Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. Jaunieši tiek iesaistīti iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos, kuros tiek gūtas godalgotas vietas.  

Jābūt savai ģitārai


   

 Filcēšana

Pedagogs - Līga Turjanska  

 Pulciņā audzēkņiem ir iespēja radoši izpausties, apgūt filcēšanas pamatus, kā arī attīstīt jau iepriekš gūtās iemaņas. Programma vērsta uz individuālo radošo spēju attīstību. Nodarbību ietvaros dalībnieki strādā gan ar sausās, gan slapjās filcēšanas metodēm, kuras iespējams arī kombinēt. Abās tehnikās iespējams veidot darbus plaknē, kā arī telpiskus objektus – rotaļlietas, rotas, cepures. Programmas uzdevumi ir daudzveidgi, un piemērojami visiem prasmju līmeņiem. 

Bērniem un jauniešiem vecumā no 7-17 gadiem.
 
 

Šahs un dambrete iesācējiem

Pedagogs - Irina Sokola-Nagle


Attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātiem. Tiek rīkoti dambretes un šaha sacensības centrā, un kopā ar jauniešiem piedalās sacensībās reģiona un valsts mērogā.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 -18 gadiem

  
 

Krāsu prieks

Pedagogs - Līga Turjanska

Pulciņa mērķis ir mākslas pasaules izziņa un sava radošuma veicināšana, jo ikvienā no mums ir neierobežots radošais potenciāls, kuru iespējams attīstīt. Pulciņā bērni apgūst pamata zināšanas par krāsu mācību, noteikumiem telpas un cilvēku attēlojumā, gaismēnu un kompozīcijas likumiem. Darbošanās notiek ar dažādiem materiāliem un tehnikām. Nodarbības veidotas tā, lai šīs zināšanas bērni apgūtu radošu eksperimentu veidā - mazliet atšķirīgi, kā vizuālās mākslas stundās skolā. Akcents tiek likts uz bērnu individuālo talantu veicināšanu un katra dalībnieka iedrošināšanu radošai izpausmei. Pulciņa nosaukums "Krāsu prieks" pauž arī tā pamatnostādni - radošs darbs noteikti sagādā prieku un piepildījumu. Tas nav tikai mācību process vai uzdevums, kas jāpaveic pareizi.

Pulciņš bērniem vecumā no 7 - 15 gadiem.
   


Dabas vides estētika

Pedagogs - Agnese Pulkstene


Pulciņa  ietvaros  bērni mācās saskatīt skaisto apkārtējā dabā, ieraudzīt dabas līniju, krāsu, formu harmoniju un veidot radošus darbus no dabas materiāliem, kas attīsta bērnu fantāziju, radošumu un bērnu smalko motoriku. Pulciņā tiks veicināta bērnu izziņas un pētniecības aktivitāte, apgūstot dažādu materiālu īpašības, izmantojot dabas vides estētikas metodikas: krāsaino smilšu spēles, krāsaino graudu spēles, dabas ritmu programma. Pulciņa bērni darbojas  kabinetā, kurā ir ierīkota Pasaules smilšu kolekcija.

Pulciņš bērniem vecumā no 4 - 9 gadiem.


Valodiņa

Pedagogs - Sarmīte Dombrovska

Pulciņš 3-4 gadus veciem bērniem runas un valodas attīstībai. Nodarbību laikā tiek attīstīsim pirkstu un artikulācijas aparāta muskulatūru, apgūta pareizu skaņu izruna, paplašināts vārdu krājumu un ar radošiem uzdevumiem attīsta atmiņa, uzmanību un loģiskā domāšanu.


 

 Vingrošana baseinā

Aizkraukles pagasta sākumskolā

Pedagogs -  Mārtiņš Lielups


Pulciņš paredz vingrošanas nodarbības peldbaseinā, kas atrodas Aizkraukles pagasta sākumskolā. Bērnam nav obligāti jāprot peldēt, lai varētu piedalīties nodarbībās. Regulāri, apmeklējot nodarbības peldbaseinā, bērni norūdās, līdz ar to uzlabojās imunitāte pret saaukstēšanās slimībām, samazinās muskuļu tonuss, uzlabojas kustību koordinācija, attīstās lokanība, uzlabojas stresa noturība, harmoniskā veidā attīstās izturības, spēka, ātruma īpašības.

Bērniem no 7 līdz 11 gadiem.
  

Smagatlētika/Spēka trīscīņa

Pedagogs Mārtiņš Lielups

Vingrojot trenažieru zālē ir vieglāk dozēt slodzi, tātad efektīvāk. Tā ir piemērota jauniešiem gan ar liekā svara problēmām, gan bez, jo papildus fiziskās kustības uzlabo, gan mentālo, gan fizisko veselību. Regulāras nodarbības uzlabo stāju, augums kļūst vingrs, palielinās darbaspējas un izturība, un, līdz ar to arī pašapziņa un dzīvesprieks. Skolotājs Mārtiņš Lielups uzskata, ka jaunieši pierod pie sistēmas, disciplīnas, kļūst patstāvīgāki. Iepriekš minētās prasmes ir cieši saistītas ar cilvēka personību, kas vēlāk veido arī karjeras izvēlei noderīgas īpašības.

Pulciņš jauniešiem no 14-19 gadiem

 
 

Popgrupa

Pedagogs Una Arbidāne


Šobrīd centrā ir 3 popgrupas - “Unikumi”, “Sprakšķi” un mazā popgrupa, kurai nosaukums tiek meklēts. Dziedātājo attīsta savas vokālās iemaņas un gūst skatuves pieredzi, uzstājoties centra, pilsētas, novada, reģiona un valsts mērogā. Popgrupas dalībnieki valsts skatēs ir guvuši pirmās un augstākās pakāpes.
  

Mūzikas studija

Pedagogs Artūrs Zemnieks


Pulciņa dalībnieki būtībā ir vokāli instrumentālais ansamblis, kurš muzicē pasākumos iestādē, pilsētā, novadā un valsts mēroga skatēs vienmēr gūst augstus panākumus.