2021./2022. m. g. 


GROZITA_KARTIBA_IZGLITIBAS_PROCESA_ORGANIZESANA_NO_15_11_2021_-2.pdf

IEKSEJAS_KARTIBAS_NOTEIKUMI_GROZITI_2021-2.pdf
Elektroniskā pieteikšanās pulciņos

https://ieej.lv/DABAS_VIDES_ESTETIKA


https://ieej.lv/GITARSPELE

https://ieej.lv/KERAMIKA

https://ieej.lv/KIPARI

https://ieej.lv/RITMIKA


https://ieej.lv/SMAGATLETIKA  GRUPA NOKOMPLEKTĒTA, DALĪBNIEKUS VAIRS NEUZŅEMAM.

https://ieej.lv/SAHS_DAMBRETE


https://ieej.lv/VALODINA

Mazuļu klubiņš "Ķipari"

TREŠDIENA
10.00-11:00

Pedagogs - Aiga Delvere

Bērniem, kuri vēl neapmeklē b/d, šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, 

komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās – zīmēšana, valoda, mūzika, sports utt. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti īpaši viņiem paredzēti Ziemassvētki, tā pat viņi piedalās iestādes pasākumos. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu.

Nodarbības mazuļiem vecumā no 1 - 3 gadiem.


Smagatlētika/Spēka trīscīņa


PIRMDIENA

TREŠDIENA

16:20-17:00

Pedagogs Mārtiņš Lielups

Vingrojot trenažieru zālē ir vieglāk dozēt slodzi, tāpēc var darboties gan ar mazāku, gan lielāku slodzi - tātad efektīvāk. Vingrošana trenažieru zālē ir piemērota bērniem gan ar liekā svara problēmām, gan bez, jo papildus fiziskās kustības uzlabo, gan mentālo, gan fizisko veselību.
Sistemātiskas nodarbības uzlabo stāju, augums kļūst vingrs, palielinās darbaspējas un izturība, un, līdz ar to arī pašapziņa un dzīvesprieks. Bērni pierod pie sistēmas, disciplīnas, kļūst patstāvīgāki. Iepriekš minētās prasmes ir cieši saistītas ar cilvēka personību, kas vēlāk veido arī karjeras izvēlei noderīgas īpašības.

Pulciņš jauniešiem no 12-18 gadiem.
 
 

Keramikas studija

TREŠDIENA

1.grupa - 15:30-16:10

2.grupa - 16:20-17:00

3.grupa 17:10-17:50

CETURTDIENA

1.grupa - 15:30-16:10

2.grupa - 16:20-17:00

3.grupa 17:10-17:50

Pedagogs - Gunta Poriete

Darbs ar mālu. Pulciņa audzēkņi no māla var izveidot dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas, tiek dota iespēja radoši izpausties.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 6 - 17 gadiem.

 

Ritmika

OTRDIENA

PIEKTDIENA
1.grupa (4-5 g.v. )
18:15
2.grupa (6-8 g.v. )
19:00

Pedagogs - Jana Vītoliņa

Ritms ir visur ap mums! Gan mūzikā, dejā, stāstos un dzejoļos. Savs ritms ir dabai - lietus lāsēm, vēja brāzmām un jūras šalkām. Ja gribi, lai bērni iemācās caur kustībām saklausīt visu apkārtējo pasauli - ved uz ritmikas nodarbībām AIIC!

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 10gadiem.Ģitārspēle

PIRMDIENA

1.grupa 17:30-18:10

2.grupa 18:25-19:05

CETURTDIENA

1.GRUPA 15:30-16:10

2.GRUPA 16:25-17:05

Pedagogs - Artūrs Zemnieks      

Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. pedagogs regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos.  

Jābūt savai ģitārai

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 10 - 19 gadiem.


Mūzikas studija (vokāli instrumentālais ansamblis

PIRMDIENA

19:20-21:00

CETURTDIENA

17:20-19:00

Pedagogs - Artūrs Zemnieks

Pulciņā tiek nodrošināta iespēja apgūt iemaņas solo un ansambļa dziedāšanā, iesaistoties vokāli instrumentālajā ansamblī (elektriskā ģitāra, basģitāra, taustiņi, bungas, balss), neatkarīgi no iepriekš iegūtās muzikālās izglītības.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 10 - 19 gadiem.


 

Šahs un dambrete iesācējiem

PIRMDIENA

15:00-17:00

OTRDIEN

14:30 - 16:30

Pedagogs - Irina Sokola-Nagle

Šahs  attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātam, kas ir īpašības, kuras noder turpmākās karjeras plānošanai.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 -18 gadiem.Popgrupa

Jauni dalībnieki netiek uzņemti

OTRDIENA
CETURTDIENA
Mazā grupa
16:30
Popgrupa
17:15
Unikumi
18:15

Pedagogs - Una Arbidāne

Programmas mērķis ir bagātināt bērnu muzikālos iespaidus, attīstīt muzikālo dzirdi un dzirdes uztveri, attīstīt un pilnveidot ķermeņa kustības, pilnveidot iemaņas ritma instrumentu spēlēšanā, dziesmu krājumu paplašināšanā, vingrināt elpošanu, dziedāšanu u.c.

Popgrupas dalībnieki apgūst iemaņas dziedāt ar mikrofonu, uzstāties auditorijas priekšā. Bērniem tiek piedāvāta iespēja muzicēt konkursos.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 - 16 gadiem. 

Valodiņa

PIRMDIENA

CETURTDIENA

1. grupa (4 g. v.) 17:20 - 18:00

2. grupa (3 g.v.) 18:20 - 19:00

Pedagogs - Sarmīte Dombrovska

Pulciņš 3-4 gadus veciem bērniem runas un valodas attīstībai. nodarbību laikā attīstīsim pirkstu un artikulācijas aparāta muskulatūru, mācīsimies pareizu skaņu izrunu, paplašināsim vārdu krājumu un ar radošiem uzdevumiem attīstīsim atmiņu,uzmanību un loģisko domāšanu.

 


Dabas vides estētika

OTRDIENA

15:30 - 17:00

TREŠDIENA

16:00-17:00

Pedagogs - Agnese Pulkstene

Interešu izglītības programmas „Dabas vides estētika” ietvaros  bērni mācīsies veidot radošos darbus no dabas materiāliem, attīstot bērnu fantāziju, radošās spējas un  bērnu smalko motoriku. Pulciņā tiks veicināta bērnu izziņas un pētniecības aktivitāte apgūstot dažādu materiālu īpašības . Tiks apgūtas dabas vides estētikas metodikas: krāsaino smilšu spēles, krāsaino graudu spēles, dabas ritmu programma. Bērni mācīsies saskatīt skaisto apkārtējā dabā, ieraudzīt dabas līniju, krāsu, formu harmoniju.  

Pulciņš bērniem vecumā no 6 - 15 gadiem.

"Krāsu prieks"

TREŠDIENA

CETURTDIENA

16:00-17:00

Pedagogs - Līga Turjanska

 

Mūzikas studija (vokāli instrumentālais ansamblis

PIRMDIENA

19:20-21:00

CETURTDIENA

17:20-19:00

Pedagogs - Artūrs Zemnieks

Pulciņā tiek nodrošināta iespēja apgūt iemaņas solo un ansambļa dziedāšanā, iesaistoties vokāli instrumentālajā ansamblī (elektriskā ģitāra, basģitāra, taustiņi, bungas, balss), neatkarīgi no iepriekš iegūtās muzikālās izglītības.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 10 - 19 gadiem.

Ģitārspēle 

PIRMDIENA

1.grupa

17:30-18:10

2.grupa

18:25-19:05

CETURTDIENA

1.GRUPA

15:30-16:10

2.GRUPA

16:25-17:05

Pedagogs - Artūrs Zemnieks      

Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. pedagogs regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos.  

Jābūt savai ģitārai

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 10 - 19 gadiem.

Popgrupa

Jauni dalībnieki netiek uzņemti

OTRDIENA
CETURTDIENA
Mazā grupa
16:30
Popgrupa
17:15
Unikumi
18:15

Pedagogs - Una Arbidāne

Programmas mērķis ir bagātināt bērnu muzikālos iespaidus, attīstīt muzikālo dzirdi un dzirdes uztveri, attīstīt un pilnveidot ķermeņa kustības, pilnveidot iemaņas ritma instrumentu spēlēšanā, dziesmu krājumu paplašināšanā, vingrināt elpošanu, dziedāšanu u.c.

Popgrupas dalībnieki apgūst iemaņas dziedāt ar mikrofonu, uzstāties auditorijas priekšā. Bērniem tiek piedāvāta iespēja muzicēt konkursos.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 - 16 gadiem.

Šahs un dambrete iesācējiem

PIRMDIENA

15:00-17:00

OTRDIEN

14:30 - 16:30

Pedagogs - Irina Sokola-Nagle

Šahs  attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātam, kas ir īpašības, kuras noder turpmākās karjeras plānošanai.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 -18 gadiem